Podczas Biznesowego Forum Prezydencji Cogeca dot. spółdzielnie mleczarskich, Thomas Magnusson, przewodniczący Cogeca podkreślił rolę spółdzielni mleczarskich w walce z kryzysem na rynku mleka - podaje The Cattle Site.

- Stoimy w obliczu bardzo poważnego kryzysu w Unijnym mleczarstwie, z obniżką cen sięgającą 40 proc. w stosunku do poziomu sprzed dwóch lat. W konsekwencji należy wspierać spółdzielnie mleczarskie, ponieważ to one pomagają rolnikom osiągać lepszą cenę za mleko - mówił Thomas Magnusson.

Na poparcie swojego apelu, przewodniczący Cogeca zaprezentował wyniki badań przeprowadzonych przez Komisję Europejską, z których wynika, że duży udział spółdzielni w danym sektorze bądź rynku może zwiększać poziom cen oraz zmniejsza ich wahania.

Zdaniem przewodniczącego jedna z największych organizacji rolniczych, spółdzielnie mleczarskie zapewniają swoim członkom bardzo dobre warunki sprzedaży produktów.

- Spółdzielnie mleczarskie oferują swoim członkom – rolnikom, unikatowe korzyści ekonomiczne. Dostarczają rynki zbytu oraz bardziej konkrecyjne ceny zakupu surowca i korzystne perspektywy długoterminowe – mówił przewodniczący Cogeca.

Jak mówił Thomas Magnusson, nawet największe międzynarodowe spółdzielnie mleczarskie opierają się na skonsolidowanych strukturach zarządzania, dzięki czemu głos rolników należących do spółdzielni jest brany pod uwagę. Ponadto, zdaniem przewodniczącego Cogeca, spółdzielczość daje rolnikom kontrole nad decyzjami wpływającymi na tranzakcie zawierane przez mleczarnie.