Transport żywych zwierząt staje się przedmiotem coraz częstszych dyskusji. Niektóre państwa rozważają wprowadzenie zakazu transportu żywych zwierząt inne zaś starają się znaleźć rozwiązania pozwalające na zachowanie wysokiego poziomu dobrostanu zwierząt podczas ich przewozu.

Hodowcy potrzebują transportu żywych zwierząt

Na ostatnim spotkaniu grupy roboczej „Zdrowie i dobrostan zwierząt” Copa Cogeca jednym z głównych tematów było opracowanie stanowiska wobec propozycji Parlamentu Europejskiego dotyczących zmian przepisów transportu żywych zwierząt. Przedstawiciele europejskich organizacji rolniczych dyskutowali na temat skutków ograniczenia transportu żywych zwierząt na rzecz transportu półtusz lub innych elementów poubojowych.

– Stanowisko uczestników spotkania było jednoznaczne. Hodowcy potrzebują transportu żywych zwierząt zarówno na terenie UE jak i poza. Tym bardziej, że warunki dobrostanu zwierząt w transporcie w ostatnich latach znacząco się poprawiły, a potrzeba jedynie pełniejszego egzekwowania obowiązujących przepisów. Bez utrzymania transportu żywych zwierząt grozi nam także istotna redukcja eksportu ważnego dla europejskich hodowców – powiedział po spotkaniu Adam Drosio, ekspert Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych.

Jak transportować żywe zwierzęta?

Jak zaznacza FBZPR, europejscy hodowcy skupieni w Copa-Cogeca są otwarci na możliwość poprawy dobrostanu zwierząt w transporcie. Proponowane rozwiązania dotyczą m.in. zapewnienia na przejściach granicznych UE do krajów trzecich możliwości uzupełnienie paszy i wody, miejsc zacienionych w czasie ekstremalnych temperatur powyżej 30°C oraz podstawowej opieki weterynaryjnej.

Należy jednak pamiętać, że za transport żywych zwierząt nie odpowiadają bezpośrednio europejscy hodowcy a firmy transportowe, dlatego rolnicy nie mogą ponosić odpowiedzialności za warunki transportu, jak podkreśla FBZPR.