Po głosowaniu w Parlamencie Europejskim nad zaleceniem w sprawie przeglądu prawodawstwa dotyczącego transportu zwierząt, Copa-Cogeca poparła słowa komisarz Kyriakides, która podkreśliła, że każda zmiana przepisów musi chronić zwierzęta, być poparta nauką i być łatwiejsza do wdrożenia. Jest to szczególnie ważne dla rolników i spółdzielni w UE ze względu na potencjalne skutki społeczno-gospodarcze.

„Transport żywych zwierząt jest niezbędnym elementem produkcji i dystrybucji żywca. Odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu siły gospodarczej i żywotności społecznej terytoriów, przy czym główne obszary produkcyjne w wielu przypadkach znajdują się na wyludniających się lub prawie wyludnionych obszarach w UE-27. Klimat, środowisko i tradycja doprowadziły do ​​rozwoju różnych modeli produkcji w każdym regionie. W związku z tym transport zwierząt jest potrzebny, ponieważ pozwala im uzupełniać się, a tym samym jest bardziej zrównoważony i wydajny” – zaznaczyła w komunikacie Copa-Cogeca.

Obecnie dostępnych jest wiele nowych ulepszeń technologicznych dla różnych form transportu, które poprawiają jakość i zgodność z przepisami oraz dobrostan zwierząt podczas podróży, jak podkreśliła Copa-Cogeca dodając, że popiera zasadę harmonogramu transportu dostosowanego do gatunku, opartego na zasadzie "tak mało jak to możliwe, tak dużo jak to konieczne", aby zapewnić konkurencyjność i odpowiednią równowagę w handlu zwierzętami w UE i poza nią.

Szukasz artykułów do produkcji zwierzęcej? Sprawdź oferty w portalu Giełda Rolna! 

„Doświadczenia praktyczne i badania naukowe wykazały, że głównymi priorytetami powinna być jakość transportu i zdolność do podróżowania, a nie odległość czy czas. Jakość środowiska w pojazdach do przewozu zwierząt jest bardzo ważna dla dobrostanu zwierząt. Transport zwierząt musi uwzględniać specyficzne dla danego gatunku zalecenia weterynaryjne i nalegamy, aby zalecenia te były zawsze oparte na najlepszej dostępnej wiedzy naukowej dotyczącej każdego gatunku” – zaznaczyła Copa-Cogeca. – „Komitety Copa i Cogeca w pełni zgadzają się, że przewożone powinny być tylko zwierzęta nadające się do transportu. Ponadto, jeśli zwierzę zachoruje lub zostanie zranione, należy się nim jak najszybciej zająć. Rolnicy zawsze będą popierać wybór przez przewoźnika jak najkrótszej drogi z gospodarstwa do miejsca przeznaczenia dla ich zwierząt. Dodatkowe wymogi, zwłaszcza jeśli mają charakter jedynie biurokratyczny, nie poprawią sytuacji, ale będą miały duży wpływ na rolnictwo na małą skalę i samowystarczalność w poszczególnych regionach.” – dodała.

Miguel Angel Higuera, przewodniczący grupy roboczej ds. dobrostanu zwierząt Copa i Cogeca podkreślił: „W dyskusji na temat ograniczenia lub nawet zakazu transportu niektórych kategorii zwierząt, na przykład nieodsadzonych lub w ciąży, nie możemy poprzeć ustalenia konkretnego wieku lub czasu transportu przed przeprowadzeniem dokładnych badań naukowych i społeczno-ekonomicznych. Jeżeli Komisja Europejska uwzględni w kolejnych miesiącach wnioski zawarte w przedmiotowym zaleceniu dotyczącym przeglądu prawodawstwa w zakresie dobrostanu zwierząt, zachęcamy ją również do wzięcia pod uwagę naszych obaw i propozycji w celu dokonania jak najbardziej rzetelnej oceny, ponieważ kwestia ta ma duże znaczenie dla rolników i spółdzielni. W tym kontekście Komisja powinna zwrócić się do EFSA o przeanalizowanie dostosowań opartych na podstawach naukowych jako sposobu na poprawę jakości w transporcie, zamiast skupiać się wyłącznie na skróceniu czasu trwania podróży”.