Według Federalnej Agencji Rolnictwa i Żywności (BLE) po raz pierwszy od czasu odnotowania tego trendu w 1991 roku populacja spadła w 2020 roku poniżej czterech milionów krów.

Zmniejszyła się liczba gospodarstw mlecznych i liczba zwierząt. Liczba gospodarstw utrzymujących krowy spadła o 4,3 proc. do około 57 300. W sumie trzymano w nich 3,92 miliona zwierząt.

Według BLE liczba krów mlecznych w Niemczech była, zatem po raz pierwszy mniejsza niż cztery miliony zwierząt po raz pierwszy od czasu odnotowania spadku pogłowia w 1991 r. Średnia wydajność mleczna na krowę ponownie wzrosła i przy 8 457 kilogramach była o około 2,6 procent wyższa w 2020 r. niż w 2019 roku. Udział mleka wyprodukowanego w 2020 roku metodami ekologicznymi w mleku surowym wzrósł o cztery procent.

W 2020 roku mleczarnie przerobiły łącznie 32,6 mln ton mleka krowiego - 31,8 mln ton pochodziło od firm niemieckich. Między innymi z przetworzonego mleka wyprodukowano około 4,6 mln ton mleka spożywczego. Średnie spożycie mleka spożywczego na mieszkańca w 2020 r. prawie się nie zmieniło w porównaniu z rokiem poprzednim i pozostało na poziomie prawie 50 kilogramów na mieszkańca.

Produkcja sera ponownie wzrosła i wyniosła 2,64 miliona ton. Z ponad 30-procentowym udziałem w całkowitej produkcji serów, nadal do najważniejszych asortymentów należą sery świeże, półtwarde i półtwarde. W 2020 roku na jednego mieszkańca Niemiec przypadło łącznie 25,4 kg sera.