Odkąd PFHBiPM przejęła prowadzenie oceny, stan krów ocenianych wzrósł o ponad 50 proc., co potwierdza efektywność przeprowadzanej oceny i potrzebę dostarczanych hodowcom wyników.

W 2018 roku pod oceną przybyło 856 nowych obór. W efekcie w ubiegłym roku ocenę mleczną prowadzono w 20 896 oborach, co w zestawieniu z liczbą krów daje średnio 39 krów na jedną ocenianą oborę. Natomiast w ciągu ostatnich 13 lat wielkość obory ocenianej wzrosła o 11 krów (z 28 do 39).

Rzecz jasna najliczniejszą stawkę ocenianych krów stanowi rasa polska holsztyńsko-fryzyjska odmiany czarno-białej (HO). Krów tej rasy w roku 2018 oceniano średnio 691 836,3 szt., co stanowiło 85 proc. całej ocenianej populacji.

Obserwuje się jednocześnie wzrost udziału mieszańców międzyrasowych wśród krów mlecznych objętych oceną użytkowości. Grupa ta w ubiegłym roku liczyła 64 553,9 szt. Największy wzrost liczby krów ocenianych w porównaniu z poprzednim rokiem odnotowano w rasach: NR-czerwona norweska (17,9 proc.), BG-białogrzbieta (11,5 proc.) i BS-brown-swiss (10 proc.). Z kolei największy procentowy spadek liczby krów w stosunku do 2017 roku wystąpił w rasie SR-szwedzka czerwono-biała (8,1 proc.).