Zbiór pierwszego pokosu, to dobra okazja do oceny stanu darni na użytkach zielonych. Po uporządkowaniu terenu, można przystąpić do renowacji – podsiewu bezpośrednio w darń.

Ocena użytków zielonych prowadzona powinna być pod kątem składu botanicznego runi, ogólnego stanu darni. Analiza polega na rozpoznaniu gatunków roślin porastających użytek. Ważna jest ilość poszczególnych roślin pastewnych, ziół oraz chwastów z wyróżnieniem tych najbardziej uciążliwych. Ogólna ocena stanu darni uwzględnia jej uszkodzenia, spowodowane zbiorem, wypasem oraz ingerencją dzikich zwierząt.

Po podjęciu decyzji o podsiewie przystępujemy do wyboru mieszanki, odpowiedniej do naszych potrzeb. Odradzamy zakupu przypadkowego materiału, o niewiadomej jakości i pochodzeniu. Także procentowy skład poszczególnych komponentów, powinien uwzględniać warunki siedliskowe oraz sposób użytkowania.

Wybierając mieszankę należy zastanowić się czy użytek będziemy wykorzystywać kośnie, jako pastwisko czy będzie to użytkowanie mieszane. Drugim kryterium jest typ gleby – organiczna, czy mineralna, a następnie panujące warunki wodne np. nadrzeczne wilgotne, okresowo wilgotne, czy suche. Sprzedawcy posiadają w swojej ofercie gotowe mieszanki na różnego rodzaju stanowiska, mogą także skomponować mieszankę pod konkretnego odbiorcę.

Zalecany termin siewu właśnie mija, sprzyjające warunki pogodowe w tym sezonie pozwalają jednak na podsiew.  Kolejnym terminem będzie 3 dekada sierpnia, kiedy to stara ruń jest już pod koniec wegetacji i nie stanowi dużej konkurencji dla nowych wsiewek.

Najprostszą metodą jest siew po wcześniejszym zbronowaniu runi i następującym po nim wałowaniu. Siew można przeprowadzić siewnikiem zbożowym lub rozsiewaczem nawozów. Najlepszą ale i bardziej kosztowną metodą jest podsiew specjalistycznym siewnikami, które pasowo wycinają lub sprężynują darń i w tak przygotowane podłoże wsiewają nasiona.

Siew bezpośrednio w starą darń, bez stosowania herbicydów ma swoje uzasadnienie, gdy stan gatunkowy runi przedstawia się następująco:

  •              brak jest, lub występuje niski udział traw wysokich, traw niskich oraz roślin motylkowych
  •              nie występują trudne do zwalczania chwasty

Gdy chwasty oraz zioła stanowią ponad 30 proc. pokrycia, celowe jest stosowanie siewu po wcześniejszym użyciu herbicydu.

Zaleca się nawożenie przedsiewne azotem w ilości 30-50 kg czystego składnika na ha, oraz pogłównie: 50-60 kg K2O/ha i 70-90 kg P2O5/ha.

Podsiew w starą darń należy do jednej z najkorzystniejszych metod renowacji użytków zielonych ze względu na stosunkowo niską czaso- i energiochłonność,  przez to koszty. Oszczędność dotyczy również ilości użytych nasion roślin pastewnych, ponieważ dawka nasion powinna stanowić ok. 50-60 proc. normy zalecanej przy pełnym obsiewie.