Krowy na pozór są zwierzętami flegmatycznymi, ale tak naprawdę z natury są aktywne. Krowa w ciągu 24 godzin na pastwisku, najwięcej bo po 10 godzin spędza na pobieraniu paszy i leżakowaniu. Chodzenie i stanie zajmuje im po 2 godziny.

Należy pamiętać, że stado na pastwisku zachowuje się jak jeden organizm, dlatego czynności takie jak pasienie się , odpoczywanie bydło podejmuje jednocześnie.

Na pastwisku należy zwrócić uwagę, aby wypasane przez nas stado miało wystarczającą przestrzeń, i ilość paszy oraz wody.  

Plan wypasów powinien obejmować kolejność spasania poszczególnych kwater, to w dużej mierze przełoży się na wyniki produkcyjne. W naszych warunkach klimatycznych sezon pastwiskowy trwa 170-190 dni.