W ubiegły weekend na Lubelszczyźnie odbyła się XXXV Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Sitnie. Do wyceny bydła mlecznego 26 hodowców zgłosiło 50 samic. Były to głównie samice rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej obu odmian barwnych, biało-czarnej (HO) i czerwono-białej (RW). Wyceny dokonano w 7 kategoriach. Sędzią wyceny był Tomasz Kostro, zaś jego asystentem Dawid Wojno.

Superczempionki XXXV Wystawy Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Sitnie

Tytuł superczempionki wśród krów zdobyła Rika 2 z gospodarstwa Kamila Olszaka z Drążgowa. Jej ojcem jest amerykański buhaj Jedi. Wydajność maksymalna tej samicy to 9715 kg mleka o zawartości 3,44 proc. tłuszczu oraz 3,53 proc. białka. Poza superczempionatem do hodowcy tego trafiły czempionat i dwa wiceczempionaty.

Z kolei za najpiękniejszą wśród jałowic uznana została Zuzia należąca do Agnieszki i Marka Maziarczyków z Wierzby. Ojcem docenionej jałówki jest francuski Phebus. Wydajność maksymalna matki to 8805 kg mleka o zawartości tłuszczu oraz białka na poziomie 4,14 proc. oraz 3,46 proc. Hodowcy z Wierzby zdobyli także jeden czempionat i wiceczempionat.

Czempiony i wiceczempiony XXXV Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Sitnie

Poniżej prezentujemy listę czempionek i wiceczempionek XXXV Wystawy Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Sitnie.

 1. W kategorii jałowice w wieku 10-12 m-cy rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej:
  • czempionat zdobyła Zuzia należąca do Agnieszki i Marka Maziarczyków z Wierzby,
  • wiceczempionat trafił do Żelki z gospodarstwa Kamila Olszaka z Drążgów,
  • drugim wiceczempionem została Dasana z gospodarstwa Andrzeja Freligi z miejscowości Skrudki.
 2. W kategorii jałowice w wieku 13-14 m-cy rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej:
  • czempionat zdobyła Modeka z gospodarstwa Łukasza Kapa z miejscowości Brzostówiec,
  • wiceczempionat trafił do Maliny 112 z gospodarstwa Tomasza Pietrzaka z Radoryżu Kościelnego
  • drugim wiceczempionem została Karina z gospodarstwa Andrzeja Freligi z miejscowości Skrudki.
 3. W kategorii jałowice w wieku 15-17 m-cy rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej:
  • czempionat zdobyła Tajga 1 z gospodarstwa Piotra Gajowego z miejscowości Kopina,
  • wiceczempionat trafił do Corin z gospodarstwa Jarosława Jarzębskiego z Woli Burzeckiej
  • drugim wiceczempionem została Zaria z gospodarstwa Agnieszki i Marka Maziarczyków z Wierzby.
 4. W kategorii jałowice w wieku 18-22 m-cy rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej:
  • czempionat zdobyła Sima z gospodarstwa Zbigniewa Białuchy z miejscowości Ulan Mały,
  • wiceczempionat trafił do Winse z gospodarstwa Kamila Olszaka z Drążgowa,
  • drugim wiceczempionem została Rumba z gospodarstwa Andrzeja Freligi z miejscowości Skrudki.
 5. W kategorii krów w II i dalszej laktacji rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej
  • czempionat zdobyła Rika 2 z gospodarstwa Kamila Olszaka z Drążgowa.
 6. W kategorii krów rasy simentalskiej:
  • czempionat zdobyła Mula z gospodarstwa Wojciecha Słupskiego z Rakowisk,
  • wiceczempionat trafił do Nastki z gospodarstwa Mirosława Duziaka z Dub,
  • drugim wiceczempionem została Dera z gospodarstwa Adama Pękały z Polskowoli.
 7. W kategorii krów rasy białogrzbietej:
  • czempionat zdobyła Polka z gospodarstwa Janusza Sobczuka z miejscowości Iłowiec,
  • wiceczempionat trafił do Tarki z Gospodarstwa Doświadczalnego Uhrusk należącego do UP w Lublinie,
  • drugim wiceczempionem została Sama z gospodarstwa Janusza Sobczuka z miejscowości Iłowiec.

Wszystkim hodowcom serdecznie gratulujemy sukcesów!