W tym roku ekspozycja zwierząt w przypadku bydła mlecznego była nieco skromniejsza. Ustanowiono jedynie dwie kategorie wśród jałówek rasy PHF oraz trzy kategorie wśród krów. Ocenie poddano również zwierzęta rasy simentalskiej. Na VII MWZH wyróżnienia przyznano w następujących kategoriach:

• Jałowice w wieku 12 – 17 m-cy:
- Czempion: Pestka 17, o. Reuben (US), Mirosław Chmieliński, Rzęgnowo
- Wiceczempion: Sekunda 26, o. Barbados (PL)

• Jałowice cielne:
- Czempion: Łatka, o. Toystory (US), Smoliński Marek, Krościn
- Wiceczempion: Dunka 13, o. Frist PJP (FR), Majkowski Łukasz, Jarzyły

• Krowy PHF odmiany HO w I laktacji:
- Czempion: Rusałka, o. Altarazor (US), Smoliński Marek, Krościn
- Wiceczempion: Mała 14, o. Cancun (US), Bartosiewicz Zbigniew, Rostkowo

• Krowy PHF odmiany HO w II laktacji:
- Czempion: Newada 1, o. Braxton (US), Jeznach Andrzej, Helenowo Nowe

• Krowy PHF odmiany HO w III i dalszej laktacji:
- Szymka 5, o. Hobbit (PL), Jeznach Andrzej, Helenowo Nowe
- Mięka 8, o. Gordon KZ ET, (PL), Soliwodzki Andrzej, Mchówko

Mazowiecka Wystawa Zwierząt Hodowanych jest jedyną na Mazowszu, gdzie bydło rasy simentalskiej ma odrębną kategorię podczas wyceny zwierząt hodowlanych. W tym roku zwierzęta tej rasy oceniano w następujących kategoriach:

• Jałowice rasy simentalskiej:
- Czempion: Miqdo, o. Romario (AT), Janusz Franciszek Więcław, Kluczewo
- Wiceczempion: Milka 2, o. Romario (AT), Zglinicki Tomasz, Sierakowo

• Krowy rasy simentalskiej:
- Czempion: Waikiki, o. Rosegger (AT), Janusz Franciszek Więcław, Kluczewo
- Wiceczempion: Pia, o. Zack (AT), Janusz Franciszek Więcław, Kluczewo

Tytuł superczempiona wśród jałowic zdobyła sztuka Łatka, po buhaju Toystory (US), hodowli Marka Smolińskiego z Krościna. Natomiast wśród krów superczempionem została Newada 1, po buhaju Braxton (US), hodowli Andrzeja Jeznacha z Helenowa Nowego.

Dokonano również prezentacji krów pozostałych ras mlecznych, wśród których znalazły się rasa białogrzbieta oraz jersey. Na zakończenie wystawy odbył się tradycyjnie konkurs młodego hodowcy, podczas którego dzieci hodowców oprowadzały przygotowane przez siebie cielęta.