W miniony weekend już po raz dwudziesty mieszkańcy województwa łódzkiego wzięli udział w Wojewódzkiej Wystawie Zwierząt Hodowlanych. Impreza odbyła się na terenach wystawowych Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach. Podczas wystawy zgromadzeni goście podziwiać mogli najbardziej wartościowe okazy bydła mlecznego, owiec, koni i drobnego inwentarza wyhodowanych przez rolników z województwa łódzkiego.

Oczywiście największe zainteresowanie wzbudziła wycena jałówek i krów mlecznych. Tytuły czempionów przyznano następującym zwierzętom:

- Fryga (wyhodowana w gospodarstwie Radosława Wolskiego) – w kategorii jałówek w wieku 10-12 miesięcy

- Alma 71 (wyhodowana w gospodarstwie Radosława Wolskiego) – w kategorii jałówek w wieku 12-15 miesięcy), oraz tytuł superczempiona

- Ładna (wyhodowana w gospodarstwie Tadeusza Kaźmierczaka) – w kategorii jałówek w wieku 16 – 18 miesięcy

- Róża (wyhodowana w gospodarstwie Andrzeja Gałka) – w kategorii jałówek w wieku 19-21 miesięcy)

- Westra 40 (wyhodowana w gospodarstwie Radosława Wolskiego) – w kategorii jałówek w wieku 22-24 miesięcy

- Cyranka 118 (wyhodowana w OHZ Dębołęka) – w kategorii pierwiastek młodszych

- Poziomka (wyhodowana w gospodarstwie Andrzeja Gałka) - w kategorii pierwiastek starszych

- Reyna 6 (wyhodowana w OHZ Dębołęka) – w kategorii krów w drugiej laktacji, oraz superczempiona

- Janette (wyhodowana w OHZ Dębołęka) – w kategorii krów w trzeciej laktacji i starszych

Tytuły wiceczempionów przyznano następującym zwierzętom:

- Żywa 86 (wyhodowana w gospodarstwie Zdzisława Prusinowskiego) w kategorii jałówek w wieku 10-12 miesięcy

- Karina 18 (wyhodowana w gospodarstwie Andrzeja Wójcika) w kategorii jałówek w wieku 12 – 15 miesięcy

- Malina 5 (wyhodowana w gospodarstwie Andrzeja Gałka) w kategorii jałówek w wieku 16-18 miesięcy

- Malina (wyhodowana w OHZ Dębołęka) – w kategorii pierwiastek młodszych

- Przepiórka (wyhodowana w OHZ Dębołęka) – w kategorii krów w drugiej laktacji

- Rosita (wyhodowana w OHZ Dębołęka) – w kategorii krów w trzeciej laktacji i starszych

W kategoriach jałówek w wieku 19 -21 miesięcy i 22-24 miesięcy, oraz pierwiastek starszych tytułu wiceczempiona nie przyznano.

XX Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych połączona była z targami rolnymi „W sercu Polski”. Podczas imprezy można było nie tylko zapoznać się z ofertą wiodących firm zaopatrujących rolnictwo, ale również skosztować tradycyjnej żywności, czy skorzystać z szerokiej oferty artykułów ogrodniczych i rękodzieła.