Przeprowadzone w ostatnich latach badania naukowe wykazały, że zawarte w czosnku związki mają szybsze i silniejsze działanie niż antybiotyki takie jak: neomycyna i bacytracyna. Ze względu na swoje właściwości czosnek może z powodzeniem stanowić alternatywę dla antybiotyków w zapobieganiu infekcji występujących u cieląt, krów mlecznych i młodego bydła opasowego oraz wspomagać odporność organizmu.

 

Szczególne znaczenie taka suplementacja może odgrywać w odchowie cieląt, które są szczególnie narażone na zakażenia na tle bakteryjnym. U cieląt, którym podawano wyciąg czosnkowy odnotowano mniejszą liczbę przypadków biegunki, a w przypadku wystąpienia cielęta łagodniej ją przechodziły niż te z grupy kontrolnej.

 

U krów którym podawano preparaty czosnkowe zaobserwowano poprawę zdrowotności gruczołu mlekowego w wyniku ograniczenia stanów zapalnych, a w konsekwencji obniżenia poziomu komórek somatycznych w mleku. Interesującym efektem stosowania czosnku jest również możliwość obniżenia produkcji w żwaczu metanu i jednocześnie ograniczenie jego emisji do atmosfery, co budzi zainteresowanie sfer związanych z ochroną środowiska i ekologią.