Wykrywacz mierzy zmiany oporności elektrycznej mleka, ponieważ rozwojowi podklinicznego mastitis (faza bezobjawowa) towarzyszy wzrost ilości soli w mleku, co pociąga za sobą zmianę jego oporności. Nowy analizator posiada cztery kubki, co pozwala na pomiar jednocześnie z czterech ćwiartek. Jak zapewnia producent, firma Dramiński, można go stosować w każdych warunkach ze względu na mocną i wodoodporną obudowę.

Wyniki dla wszystkich ćwiartek prezentowane są jednocześnie na wyświetlaczu – jeśli całe wymię jest zdrowe, uzyskane wartości będą bardzo podobne. Gdy jeden z pomiarów różni się znacznie od innych, wskazuje to na rozwój stanu zapalnego w danej ćwiartce i pozwala na szybką diagnostykę subklinicznych stanów mastitis.