W Serocku k. Warszawy rozpoczęło się już 17. Międzynarodowe Forum Mleczarskie. Udział w trzech dniach spotkania zadeklarowało ponad 200 osób z 14 krajów oraz przedstawiciele 15 różnych organizacji branżowych.

Jak mówi Agnieszka Maliszewska dyrektor Polskiej Izby Mleka i pomysłodawczyni Forum – jestem przekonana, że dyskusje, które przeprowadzimy podczas Forum, przyczynią się do rozwiania wątpliwości narastających w ostatnim czasie w branży mleczarskiej, chociażby wydarzenie, które jest przed nami, czyli „twardy brexit”. Omówimy jak zaistniała sytuacja odbije się na polskim i europejskim rynku.

Już dzisiaj omówione zostały założenia dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2027. Cele, które są wpierane przez Copa-Cogeca omówił Thomas Magnusson, prezydent Cogeca. - UE wymaga bardziej ambitnych projektów, sprzyjających priorytetom unijnym, czyli większe ambicje w zakresie dbania o środowisko, klimat i dobrostan. Jednocześnie zależy nam na uproszczeniach w zakresie administracji udziału rolników w programach.

Jednocześnie przestrzegał słuchaczy, że - jeśli produkcja mleka w UE jak i w poszczególnych krajach Wspólnoty nie będzie spełniać coraz to wyższych wymagań w ramach dbania o środowisko, to przestaniemy mieć dostęp do rynków całego świata. Dodatkowo, musimy wspierać działalność młodych rolników, których nieustannie ubywa w UE. Zależy nam też na budowaniu więzi pomiędzy spółdzielniami mleczarskimi, a producentami mleka.

Drugi dzień Forum, stanie pod znakiem następnego kryzysu w branży mleczarskiej, do czego przyczyni się „twardy brexit”. Omówione zostaną ewentualne skutki brexitu dla polskiego i europejskiego mleczarstwa. Dowiemy się także jak pozostałe kraje UE przygotowują się na nowy porządek w UE.

Ostatni dzień 17. MFM zostanie poświęcony kobietom działającym w branży mleczarskiej, ich celom i wyzwaniom, a także temu jak można wspierać aktywność kobiet w tym sektorze.