- Kolejne spadki notowań na giełdzie Global Dairy Trade potwierdzają wcześniejsze prognozy, że globalny rynek mleczarski będzie się znajdował jeszcze przez kilka miesięcy w spadkowej fazie cyklu koniunkturalnego. Ruch cen w ostatnich dniach na polskim rynku rozmija się nieco z trendem na GDT, ale zmiany są na tyle niewielkie, że trudno jeszcze mówić o jakimś przełomie. Niewykluczone jest też, że monitorowana jest zbyt mała próba realnych transakcji i mamy do czynienia z błędem pomiaru - Edward Bajko, Prezes Zarządu Spółdzielczej Mleczarni Spomlek.

Zdaniem Prezesa Spomleku, wkrótce zadziałają sezonowe mechanizmy wspierające wzrost cen surowca, ale skala ewentualnych podwyżek będzie zależała od aktualnej sytuacji finansowej mleczarni i prognoz dotyczących cen nabiału w kolejnych miesiącach. Twarda postawa negocjacyjna sieci handlowych będzie działała stabilizująco na ceny surowca , bo bez podniesienia cen sprzedaży mleczarnie nie będą w stanie znacząco podnieść cen płaconych rolnikom.

- Reasumując, trudno się spodziewać spektakularnych wzrostów cen mleka w skupie – uważa Edward Bajko.