Od początku istnienia systemu identyfikacji i rejestracji bydła, na hodowcach ciążył obowiązek ewidencjonowanie w księdze rejestracji bydła wszelkich zmian zachodzących w posiadanym stadzie. Zasady te uległy zmianie z dniem 1 stycznia 2019 r., kiedy weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz (Dz. U. poz. 2505).

Wprowadzone rozporządzenie umożliwia odstąpienie od obowiązku prowadzenia księgi rejestracji w formie papierowej przez tych posiadaczy bydła, świń, owiec lub kóz, którzy uzyskali dostęp do systemu informatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obsługującego rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych i za jego pośrednictwem (tzw. portal IRZPlus) zgłaszają zdarzenia dotyczące posiadanych przez nich zwierząt.

IRZPlus zwalnia z papierowej wersji księgi rejestracji bydła

Od dnia 1 stycznia 2019 r. hodowcy korzystający z portalu IRZPlus nie są więc już zobligowani do prowadzenia ksiąg rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz w formie papierowej lub w formie elektronicznej, innej niż portal IRZPlus.

Dla powyższej zmiany zaproponowano długi okres vacatio legis (do dnia 31 grudnia 2024 r.), który ma umożliwić zaznajomienie się przez posiadaczy zwierząt, którzy nie korzystają jeszcze z portalu IRZPlus, z nowymi zasadami oraz dokonanie odpowiednich działań adaptacyjnych pozwalających na realizację nowej formy ewidencjonowania zwierząt.

Jeżeli pomimo tak długiego okresu przejściowego posiadacze zwierząt nadal nie będą w stanie samodzielnie dokonywać zgłoszeń, będą mogli skorzystać w tym zakresie z pomocy pracowników Ośrodków Doradztwa Rolniczego lub pracowników ARiMR, tak jak dzieje się to obecnie przy składaniu wniosków o płatności bezpośrednie.

Planowane są również zmiany mające na celu wycofanie z obrotu paszportów bydła, o czym informowaliśmy ostatnio na farmer.pl.