W dniu 8 października Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie działań w sprawie zwrotu nadpłaconego VAT-u producentom mleka, którzy w tym roku przekroczyli indywidualne kwoty mleczne.

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów rolnicy otrzymali możliwość rozłożenia na nieoprocentowane raty opłat wyrównawczych za przekroczenie limitów produkcyjnych w roku kwotowym 2014/2015.

Jednak należy wziąć pod uwagę fakt, że po uiszczeniu opłaty za przekroczenie kwoty mlecznej faktyczna cena mleka spadła nawet o 90 groszy na 1 litrze.

Cena za sprzedane w tym okresie mleko zawierała należny podatek VAT, dlatego teraz zdaniem samorządu rolniczego nadpłacony VAT powinien zostać zwrócony rolnikom.

W trudnej obecnie sytuacji na rynku mleka istotna jest każda forma pomocy finansowej, która ułatwi przetrwanie tego okresu.