Przypominamy, że w tym roku po raz pierwszy rolnicy mogą ubiegać się o nowy rodzaj płatności w ramach pakietu „Dobrostan krów”. Wysokość dopłat związanych z wypasem będzie wynosić 185 zł w przypadku krów mlecznych oraz 329 zł dla krów mamek.

W tym roku termin składania wniosków o dopłaty, w tym płatności obejmujące nowowprowadzone działanie „Dobrostan zwierząt”, został wydłużony do 15 czerwca br., co może kolidować z realizacją wymagań związanych z okresem utrzymania zwierząt na pastwiskach.

W związku z tym Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 27 maja 2020 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o skrócenie okresu obowiązkowego wypasu dla krów mlecznych ze 120 dni do 100 dni oraz dla bydła w wariancie „Dobrostan krów mamek” ze 140 dni do 120 dni lub podjęcie decyzji o uznawaniu przez ARiMR zadeklarowanego przez rolnika terminu rozpoczęcia wypasu przed dniem złożenia wniosku.

W opinii KRIR, rolnicy obawiają się, że od złożenia wniosku w dniu 15 czerwca może nie być możliwości utrzymywania bydła na pastwiskach przez wymaganą liczbę dni, ze względu na warunki pogodowe.

Wniosek także może być złożony po 15 czerwca 2020 roku, z tym że za każdy dzień roboczy opóźnienia należna kwota płatności zostanie pomniejszona o 1 proc. Ostateczny termin ubiegania się o płatności dobrostanowe upływa 10 lipca 2020 roku.