Po wydarzeniach z ostatniego roku, kiedy to w OSM Łowicz zmieniły się władze, wydawałoby się, że nastąpi teraz okres stabilizacji. Jednak jak się okazało to nie koniec zmian w tej mleczarni.

Jak podaje portal łowiczanin.info, na posiedzeniu Rady Nadzorczej 19 maja, zarząd Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Łowiczu złożył rezygnację. Do dymisji miał podać się również przewodniczący Rady Nadzorczej OSM Marian Miziołek.

Jednak kolejne posiedzenie z 22 maja przyniosło uspokojenie nastrojów. Złożone na poprzednim posiedzeniu rezygnacje prezes Karoliny Strzeleckiej, wiceprezesów Wojciecha Jezierskiego i Lecha Dębowskiego oraz przewodniczącego rady nadzorczej spółdzielni Mariana Miziołka zostały przez nich wycofane.

Przyczyniło się do tego m.in. oświadczenie złożone przez wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Jana Wałachowskiego, w którym zrzekł się z mandatu delegata na Walne Zgromadzenie Przedstawicieli. A to właśnie sposób powołania go na delegata budził kontrowersje, których skutkiem były złożone wcześniej rezygnacje.

Podczas kolejnego zebrania Rady Nadzorczej w przyszłym tygodniu ma zostać ustalony termin walnego zgromadzenia, które prawdopodobnie odbędzie się w drugiej połowie czerwca.

To jednak nie koniec zmian, bowiem, 10 maja, walne zebranie członków Spółdzielni Mleczarskiej w Kaliszu, związanej z łowicką OSM, podjęło uchwałę o włączeniu spółdzielni do większego podmiotu – Spółdzielni Mleczarskiej Mlekovita z Wysokiego Mazowieckiego.