Jak informuje Wielkopolska Izba Rolnicza, Minister Rolnictwa swoim zarządzeniem nr 36 z dnia 13 sierpnia 2020 r. utworzył Radę do spraw Klasyfikacji Tusz Zwierząt Rzeźnych. Rada ma być organem pomocniczym szefa resortu rolnictwa.

Do głównych zadań nowo utworzonego organu należeć będzie m.in. opiniowanie i przedstawianie propozycji rozwiązań w zakresie klasyfikacji tusz zwierząt rzeźnych, opiniowanie projektów aktów prawnych związanych z klasyfikacją tusz zwierząt rzeźnych, opiniowanie wniosków w sprawie procedury zatwierdzania urządzeń służących do klasyfikacji tusz zwierząt rzeźnych, a także opiniowanie wyników prac związanych z tą procedurą oraz analizowanie prawidłowości działania systemu klasyfikacji tusz zwierząt rzeźnych.

W skład Rady wchodzi po jednym, zaproszonym przez Ministra do udziału w pracach Rady, przedstawicielu:

1. Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;
2. Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego;
3. Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie;
4. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach;
5. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu;
6. Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;
7. Krajowej Rady Izb Rolniczych;
8. Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”;
9. Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP;
10. Krajowego Związku Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej;
11. Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego;
12. Związku „Polskie Mięso”;
13. Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego;
14. Grupy SOKOŁÓW S.A.;
15. Animex Foods Sp. z o.o. sp.k;
16. GOBARTO S.A.;
17. Masarni Ubojni „Zemat” Zdzisław Trościańczyk i S-ka Spółka Jawna;
18. Ubojni Zwierząt Robert Rytel;
19. Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego.

Kwestia rozliczeń za sprzedane zwierzęta w trybie poubojowym często jest kwestią sporną, obarczoną subiektywną oceną ze strony zakładów ubojowych. Brak możliwości skontrolowania poprawności klasyfikacji tusz, sprawia, że niektórzy rolnicy do tej metody rozliczania za sprzedane zwierzęta podchodzą nieufnie. Oby działania powołanej Rady zmieniły sposób postrzegania tego systemu i ograniczyły nieuczciwe praktyki stosowane przez niektóre podmioty skupowe.