Powodem badań jest obecnie krótka żywotność krów mlecznych, które średnio przeżywają ok. 2,6 - 3,3 laktacji. Natomiast koszty utrzymania krowy zazwyczaj zwracają się dopiero w drugiej laktacji. Tak więc z ekonomicznego punktu widzenia opłaca się utrzymywanie starszych krów z większą ilością laktacji.

Badaniu poddano 30 szt. bydła mlecznego rasy Brown Swiss w wieku 2,4 – 10 lat (1-7 laktacji), które karmiono sianem, kiszonką z kukurydz i, traw z dodatkiem koncentratów. Średnia waga krów to 700 kg, a wydajność 40 kg mleka/dzień.

Wyniki pokazały, że wraz z wiekiem wzrasta ilość pobieranej paszy, czas retencji błonnika w jelitach, ich wypełnienie oraz strawność paszy, która osiąga maximum w wieku 4-6 lat.

Wyniki badań dowiodły również, że starsze krowy w porównaniu z młodymi jedzą więcej, żeby wyprodukować więcej mleka. Jednak główną zaletą utrzymywania starszych krów jest ich rentowność i zwrot kosztów hodowli, tym samym ich utrzymanie staje się bardziej opłacalne.

Problem długowieczności krów jest poruszany przez wielu naukowców. Obecnie dąży się nie tylko do wzrostu wydajności, lecz przede wszystkim do wydłużenia okresu użytkowania krów, co jest podstawą rentownej produkcji mleka.