W czasie konferencji Farmera Nowoczesna Produkcja Zwierzęca – Mleko, dr hab. Tomasz Sakowski, prof. PAN, z Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu, omówił zagadnienia związane z ograniczeniami w produkcji bydła w związku z coraz częstszymi głosami o jego wpływie  na zmiany klimatu.

Poproszony o komentarz na temat możliwych ograniczeń prawnych dotyczących produkcji bydła w przyszłości zwrócił uwagę na przykład dyrektywy azotanowej. Jej wprowadzenie wynikało z potrzeby ochrony wód powierzchniowych, przed nadmierną ilością azotanów pochodzącymi ze źródeł rolniczych wynikającą ze wzrostu zużycia nawozów sztucznych i naturalnych. Aktualnie w celu wzmocnienia efekty dyrektywy azotanowej w Holandii wprowadzono dyrektywę fosforanową.  Nie wiadomo czy w przyszłości pozytywne wyniki, które osiągnięto dzięki tej dyrektywie, nie doprowadzą do wyprowadzania jej w innych europejskich krajach zmagających się z problemem zanieczyszczeń wód.

Druga kwestią pozostaje emisja gazów cieplarnianych. Jak podkreślił profesor Sakowski trwają badania i dyskusje na temat wpływu na środowisko różnych metod utrzymywania bydła. Sprawa nie jest tak oczywista jak się części społeczeństwa wydaje. Czy w Europie preferowana będzie intensywna produkcja w oborach zamkniętych, czy wyniki badań popchną nas w kierunku utrzymania na użytkach zielonych. Jednak z jakimiś działaniami w tym zakresie musimy się liczyć.