Czy hodowcy bydła i producenci mleka mają zamiar skorzystać z płatności dobrostanowej? Jak wskazuje dwóch naszych rozmówców, tak, płatność ta cieszyć się będzie zainteresowaniem. Co ciekawe nasi rozmówcy pytani o zmiany, które zdaniem hodowców powinny zostać wprowadzone w tym ekoschemacie, zaznaczyli, że aktualne wymogi są odpowiednie. 

„Warunki w dobrostanie nie są wygórowane”

Mateusz Czajkowski z Podlasia, informuje, że w przypadku jego gospodarstwa nie został jeszcze spełniony jeden warunek, jednak jest to uwzględnione w planach.

– W naszym gospodarstwie dobrostan jest na dosyć wysokim poziomie, ale według wymogów mamy za małą powierzchnie bytową dla zwierząt. Nie jest ona dużo za mała, ale jednak. Zamierzamy zmodyfikować budynek, aby sztuk było tyle samo, ale powierzchnia bytowa była zwiększona, żeby dobrostan był poprawiony i zgodny z kryteriami – mówił Czajkowski.

Płatność dobrostanowa zrównoważy poniesione koszty

W jego ocenie wysokość płatności dobrostanowej zwróci poniesione koszty.

– Jest to dodatkowy dochód, a ponadto zwiększamy też dobrostan krów, które odpłacą nam się lepszą wydajnością – zaznaczył.

– Uważam, że warunki w dobrostanie nie są wygórowane. Są odpowiednie dla dobra bydła. Myślę, że zwierzęta czują się wtedy komfortowo i można z nich uzyskać najlepsze efekty w zakresie wydajności mlecznej i długowieczności – dodał.

„Spełniamy już wszystkie wymogi”

Z kolei Paweł Magnuszewski, stwierdził, że w jego gospodarstwie spełnione są już wszystkie wymogi dobrostanowe.

– Spełniamy wszystkie wymogi w zakresie dobrostanu. Jesteśmy gospodarstwem, które niedawno postawiło nową oborę i spełniamy wszelkie wymogi dotyczące powierzchni na jedną sztukę – mówił Magnuszewski.

Pytany o potencjalne zmiany, które jego zdaniem powinny zostać wprowadzone w tym ekoschemacie, zaznaczył, że przydałoby się dofinansowanie na budowę nowych budynków inwentarskich.

 – Ciekawą rzeczą byłoby dofinansowanie do nowych budynków. Dzięki temu rolnicy mieliby pieniądze na budowę nowych cielętników czy obór, co pozwalałoby im na dużo szybsze spełnienie tych warunków – stwierdził nasz rozmówca.