W dotychczasowych płatnościach dobrostanowych rolnicy korzystali głównie z wariantu wypas krów, a mniejszym zainteresowaniem cieszył się wariant dotyczący zwiększonej powierzchni bytowej. Nasuwa się pytanie, czy w nowym rozdaniu płatności bezpośrednich rolnicy będą w stanie spełnić podwyższone standardy dobrostanu zwierząt i sięgnąć po te środki?

Dobrostan z dobrowolnością i bez warunkowości

- Jestem przekonany, że w tym nowym rozdaniu dobrostan zwierząt będzie cieszył się dużo większą popularnością niż dotychczas. Każde działanie będzie niezależne od drugiego. Oddzielnie będzie realizowane zwiększenie powierzchni, wypas, ściółka, czy też wybieg. Te działania rolnik będzie mógł łączyć, ale nie będzie tak jak do tej pory musiał realizować ich wszystkich – zapewniał Jacek Zarzecki Prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego.

Prezes PZHiPBM podkreślał, że na popularność ekoschematu dobrostan kluczowy wpływ będzie miało również wprowadzenie nowych grup zwierząt. W przypadku bydła są to opasy. Istotną zmianą jest również dopuszczenie do płatności zwierząt utrzymywanych w systemie otwartym.