W dniu 2 lipca 2021 r. Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudy w sprawie rozwiązania problemu zagospodarowania mięsa ze zwierząt „niepełnowartościowych”.

KRIR na podstawie obserwacji skupów żywych zwierząt na cele rzeźne, w szczególności zwierząt po przebytych chorobach lub z urazami zakłada, że część mięsa z takich zwierząt trafia do przetwórstwa i obrotu rynkowego. Taka sytuacja stwarza okoliczności do rozwoju afer medialnych, tak jak to miało miejsce z tzw. „leżakami” w jednej z rzeźni w 2019 r.

- W celu przeciwdziałania nieuczciwym i nieetycznym zjawiskom na styku skupu zwierząt rzeźnych i przetwórstwa, uderzających w opinie o rolnikach, należałoby stworzyć, ze wsparciem krajowym, równoległą ofertę rynkową dla mięsa znakowanego o gorszej jakości, w tym z wyodrębnionych ubojni i sklepów (punktów sprzedaży) dla zbytu takiego mięsa i ograniczenia sposobności do nieuczciwego zarobku dla nieuczciwych przetwórców. Proponuje się również stworzyć możliwość uboju na własne potrzeby po decyzji lekarza weterynarii – czytamy w komunikacie samorządu rolniczego.