Na tytułowe pytanie starali się odpowiedzieć eksperci podczas II Ogólnokrajowej konferencji na temat śruty rzepakowej, która 10 grudnia odbyła się w Piątnicy k. Łomży. Spotkanie było skierowane przede wszystkim do producentów mleka, stanowiących potencjalnie największą grupę mogącą wykorzystać tę paszę żywieniu zwierząt.

- Rzepak trzeba postrzegać nie tylko jako roślinę olejową, ale i białkową – mówił na wstępie Juliusz Młodecki, Prezes Zarządu Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych.

Zdaniem Marka Szczygielskiego z ministerstwa rolnictwa, to właśnie rzepak jest najważniejszą alternatywą dla soi w naszym kraju, co wynika m.in. z faktu, że jesteśmy trzecim producentem rzepaku w Europie, ale niestety dużą część poekstrakcyjnej śruty rzepakowej eksportujemy. Drugą możliwością zastąpienia soi jest wykorzystanie krajowej produkcji roślin strączkowych. Szczygielski przedstawiał dodatkowe źródła białka, takie jak: drożdże paszowe, larwy owadów, algi, czy też mączki rybne, mięsne i mięsno-kostne.

W przypadku zwierząt monogastrycznych, takich jak drób, czy trzoda chlewna, mogą wystąpić trudności w całkowitym zastąpieniu śruty sojowej. Natomiast w przypadku bydła, jak zapewniali specjaliści podczas spotkania, całkowita substytucja śruty sojowej śrutą rzepakową jest możliwa, bezpieczna, a nawet może być bardziej efektywna i przynosić oszczędności finansowe.

Jak zapewniał prof. Zygmunt M. Kowalski, w żywieniu krów mlecznych można stosować nawet 5 kg poekstrakcyjnej śruty rzepakowej, bez utraty produkcji mleka, jak również bez negatywnego wpływu na zdrowie zwierząt. Wykładowca twierdził wręcz, że poekstrakcyjna śruta rzepakowa jest lepsza dla krów mlecznych niż sojowa, m.in. dlatego, że ma więcej metioniny.

Skoro więc nie ma przeszkód w zastąpieniu śruty sojowej rzepakową, czemu ten proces tak wolno postępuje? Zdaniem Adama Zaleskiego, dyrektora generalnego DeHeus Polska, wynika to głównie z nawyków rolników, którzy nie tolerują jeszcze koncentratów białkowych o kolorze innym niż żółty. Dodatkowo rzepak trudniej się bilansuje w dawkach niż soja i charakteryzuje się gorzkim smakiem, co może ograniczać pobranie paszy. Z kolei prof. Kowalski zauważa w tej materii silny wpływ lobby sojowego i niektórych firm paszowych, dla których soja jest wygodniejsza w zagospodarowaniu i generuje wyższe zyski.

Organizatorem spotkania było Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju, Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie oraz Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych. Więcej informacji z wydarzenia w najbliższym czasie na portalu farmer.pl.