Prawidłowo sporządzona dawka pokarmowa powinna być jednorodna, a każdy pobierany przez krowę kęs powinien wyglądać tak samo. Wówczas można mieć pewność, że ułożona w teorii dawka pokrywa się z tą pobraną przez krowę.

Często jednak zdarza się, że w wyniku popełnianych błędów pasza, która trafia na stół jest źle wymieszana, a krowy zaczynają przebierać paszę w poszukiwaniu bardziej smakowitych komponentów. Jak rozpoznać, że krowy sortują paszę?

Przede wszystkich na pyskach krowy, wysoko ponad śluzawicą widoczne są cząstki paszy, kiedy krowy przegarniają i przedmuchują paszę nosem. Jeśli takich zwierząt w stadzie jest przewaga, oznacza to, że dawka pokarmowa nie jest skonstruowana poprawnie.

Kolejnym objawem sortowania dawki są pojawiające się zagłębienia w paszy niedługo po jej zadaniu na stół paszowy. W ten sposób krowy docierają do drobniejszych cząstek paszy treściwych, znajdujących się na nie leżącej na stole paszy.

Identyfikację sortowania może również umożliwić ocena odchodów krów. Zmienny wygląd i konsystencja odchodów świadczą o tym, że krowa nie pobiera wciąż takiej samej dawki. Zbyt rzadki kał może wynikać ze zwiększonego, w wyniku sortowania, udziału paszy treściwej.

O segregowaniu paszy możemy się również przekonać porównując paszę zadawaną na stół paszowy z niewyjadani. Jeśli obie próbki po przesianiu przez sita paszowe znacząco się różnią, należy ponownie przyjrzeć się sporządzanej dawce pokarmowej.