Członkowie Rady Nadzorczej w SM Mlekpol, w liście do ministra rolnictwa, zasygnalizowali sprawy, które uznali za niepokojące. Wśród nich wymieniono m.in.: wypłatę trzynastej pensji dla członków Zarządu, długi okres oczekiwania na wypłatę należnych udziałów, zakup luksusowych aut, kulisy powstania Fabryki Proszków Mlecznych w Mrągowie, zasady współpracy z podmiotami powiązanymi, czy też zatrudnianie osób z rodzin członków Zarządu (cała treść listu dostępna w załączniku).

Członkowie Rady Nadzorczej, skupieni w opozycji, utrzymują, że podejmowane są obecnie działania mające na celu odwołanie ich z Rady Nadzorczej, a także pozbawienie mandatu przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli, pomimo tego, że ich kadencja upływa dopiero za dwa lata. Członkowie opozycji, wrogiego nastawienia Zarządu upatrują w braku poparcia wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi SM w Grajewie.

Z kolei Prezes SM Mlekpol Edmund Borawski, poproszony przez nas o komentarz, zapewnia o zgodnym z procedurami funkcjonowaniu Spółdzielni powołując się na zapisy statutu i regulaminu Rady, podkreślając jednocześnie, że wszelkie zmiany dokonywane są za wiedzą i zgodnie z uchwałami Rady Nadzorczej. Według Edmunda Borawskiego rzeczywistą przyczyną konfliktu 8 członków z większością Rady Nadzorczej jest zmiana Prezydium RN, która w jego opinii została dokonana w sposób prawidłowy i zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

W komentarzu Prezes SM Mlekpol odniósł się także do inwestycji w nową proszkownię mleka w Mrągowie, która jak twierdzi ma charakter strategiczny dla Spółdzielni i była uzgodniona z Radą Nadzorczą przed jej rozpoczęciem już w 2015 r., po czym Rada Nadzorcza była szczegółowo informowana o postępie prac i rozliczeń. Również w kwestii zakupu nowych samochodów dla pracowników, Prezes SM Mlekpol uważa, że poczynione w ostatnim okresie zakupy nie są szczególnie wzmożone ani pod względem liczby ani ceny.

Pragnący reform rolnicy przywołują słowa ministra Ardanowskiego o spółdzielczości jako najszlachetniejszej formie działalności wspólnej. Problem powstaje jednak, gdy wspólnota ta nie potrafi znaleźć wspólnego języka.