Warto zadbać o profilaktykę i zabezpieczenie zdrowia zwierząt i swojego biznesu przed poważnymi konsekwencjami wpływu stresu cieplnego, który może pojawić się już przy temperaturze 16 ℃. Zjawisko to polega na oddawaniu przez zwierzęta nadwyżki ciepła, która wytwarzana jest w żwaczu w wyniku fermentacji. Na zjawisko to najbardziej narażone są krowy wysokoprodukcyjne. Należy pamiętać, że konsekwencje zdrowotne związane ze stresem cieplnym mogą utrzymywać się nawet 2-3 miesiące po przejściu upałów.

Stres cieplny odczuwany może być już przy 16 stopniach Celsjusza i wysokiej wilgotności powietrza. Wówczas krowy stają się apatyczne, pojawia się przyśpieszony oddech, zwiększone pobranie wody. Z moczem wydalane są makroelementy, co skutkuje zachwianiem funkcji fizjologicznych organizmu – informują eksperci De Heus.

Jakie konsekwencje wiążą się ze stresem cieplnym?

· spadek produkcji mleka, średnio o 5-7 litrów na krowę

· problemy z porodami i gorsze parametry rozrodu

· zwiększenie śmiertelności cieląt

· obniżenie masy ciała nowonarodzonych cieląt

· wzrost liczby kulawizn w stadzie

· zmniejszenie odporności

· spadek rentowności produkcji (zmniejszona produkcja mleka, gorsze wskaźniki zacieleń, mastitis, wzrost kosztów weterynaryjnych itp.).

· pogorszenie się apetytu i spadek pobrania suchej masy

- Stres cieplny generuje problemy zdrowotne, które łączą się z obniżoną wydajnością mleczną, nawet o 30 proc., a więc ze stratami finansowymi, dlatego warto zadbać o przygotowanie zwierząt oraz obory na wysokie temperatury - mówi Robert Prymas, st. specjalista ds. bydła De Heus.

Jak poradzić sobie ze stresem cieplnym?

- Jednym z ważniejszych elementów w walce ze stresem cieplnym jest prawidłowo działająca wentylacja. Wloty powinny znajdować się na wysokości minimum 2 metrów, szczelina kalenicowa powinna mieć minimum 17 cm na każde 10 m szerokości obory, a wentylatory powinny znajdować się nad legowiskami i stołem paszowym w odległości 10 razy większej od średnicy wentylatora. Wentylatory powinny pracować do momentu obniżenia temperatury do 19 ℃. Warto także pamiętać o termicznej izolacji dachu oraz o usunięciu przeszkód, które mogłyby utrudniać przepływ powietrza – informuje ekspert De Heus.

Do innych kluczowych zaleceń dot. profilaktyki związanej ze stresem cieplnym należą:

· stały dostęp do świeżej i czystej wody - poidła powinny być otwarte i duże, przepływ wody min. 20 litrów na minutę

· zadawanie pasz wcześnie rano oraz późnym wieczorem, gdy temperatury są najniższe

· optymalizacja poziomu włókna w dawce – by ograniczyć wytwarzanie energii cieplnej, jaka powstaje podczas trawienia włókna

· odpowiedni dobór dawek pokarmowych, skonsultowany z doradcą żywieniowym

· zabezpieczenie odpowiedniego dawkowania elektrolitów

· zwiększenie zawartości tłuszczu chronionego dawce – dla większej koncentracji energii w organizmie krowy, która wykorzystywana jest do termoregulacji

· uważanie na świeże młóto – w upalne dni często zagrzewa się TMR, dlatego warto m.in. zadawać TMR wczesnym rankiem lub późnym wieczorem, często go podgarniać, podawać mniejsze ilości, stosować preparaty ograniczające rozwój bakterii, grzybów i drożdży powodujących zagrzewanie

· nieprzepełnianie obory

· zwalczanie much

· zakrycie płytą świetlików, jeśli znajdują się blisko zwierząt

· utrzymywanie wysokiego poziomu higieny zwierząt i obory.

- Zachęcamy również do skorzystania z aplikacji CoolCare, przygotowanej przez firmę De Heus. Pomaga ona zmierzyć poziom stresu cieplnego na podstawie indywidualnych parametrów wprowadzonych przez hodowców (m.in. temperatury i wilgotności w oborze) oraz lokalnych warunków pogodowych. Aplikacja powiadamia hodowców o większym ryzyku pojawienia się stresu cieplnego oraz oferuje szereg zaleceń dotyczących ochrony zwierząt przez nim – poleca Robert Prymas.