Zdaniem prof. Zygmunta M. Kowalskiego istniej kilka czynników wpływających na zwiększenie pobrania paszy, jednak o wiele łatwiej jest wymienić te które powodują jego ograniczenie.

Na dobrostan żywieniowy krów składa się wiele elementów, które muszą stanowić jedną całość, aby żywienie w stadzie odbywało się w sposób poprawny. Szczególną uwagę należy zwrócić na jakość skarmianych pasz, a następnie swobodnych do nich dostęp.