Głównym założeniem hodowli bydła (niezależnie od kierunku użytkowania) jest produkcja materiału hodowlanego (jałowice, buhaje rozpłodowe). Jak w przypadku bydła mlecznego jałowice hodowlane są dodatkowym źródłem dochodu gospodarstwa (główne to produkcja mleka), tak w przypadku bydła mięsnego sprzedaż materiału hodowlanego zarówno męskiego jak i żeńskiego powinna stanowić główne źródło dochodu.

Ze względu na niewielkie możliwości sprzedaży lub wymiany (mało polskich stad) materiału męskiego, dużo zwierząt sprzedawanych jest do ubojni. Cena płacona za taki materiał może być nieco wyższa niż za pozostałe opasy.

Ostatnia partia opasów jaką sprzedaliśmy była wyrównana, a średnia masa jednaj sztuki wyniosła 850 kg, w wieku poniżej 2 lat. Za taki towar rozliczając się w wadze żywej otrzymaliśmy nieco poniżej 8,5 zł/kg – mówi Kamil Wewiórowski – Hodowca bydła charolaise z Mazowsza.

W moim gospodarstwie materiał żeński w całości pozostaje w gospodarstwie (oprócz sztuk problematycznych lub innych zdarzeń losowych), ze względu na stałe powiększanie stada (założonego 6 lat temu) – dodaje Wewiórowski.

Stado jest objęte oceną użytkowości mięsnej przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego i z jego pomocą w ciągu 6 lat sprzedano ze stada 3 buhaje jako rozpłodniki.