Ceny bydła w skupie swój szczyt osiągnęły w maju, po czym zaczęto odnotowywać obniżki. Stawki w lipcu br. są już niższe w porównaniu z tymi z maja o 1-2 zł/ kg WBC. Jednocześnie należy zaznaczyć, że koszty produkcji nie uległy zmniejszeniu, co w konsekwencji przekłada się na spadek opłacalności produkcji bydła opasowego.

Z pewnością będzie to wpływać na decyzje inwestycyjne dotyczące rozpoczynania tego rodzaju produkcji rolnej, bądź decyzje o powiększaniu stada. Trzeba mieć również na uwadze fakt, że okres letni, patrząc na ubiegłe lata, stanowi okres regularnych spadków cen, co wynika m.in. z mniejszego popytu na wołowinę. W tym czasie producenci dokonują też niekiedy zwiększonej sprzedaży w związku ze zbliżającymi się żniwami, jak również okresem wysokich temperatur, które wywołując stres cieplny niekorzystnie wpływają na przyrosty zwierząt.

Notowania wołowiny w tym tygodniu w ankietowanych zakładach były mieszane. Część skupów pozostawiła cenniki z ubiegłego tygodnia, inne zaś wprowadziły korekty notowań. Spadki nie były drastyczne, ale utrzymująca się tendencja nie napawa optymizmem.

Sprawdź aktualne ceny skupu bydła

W 28. tygodniu br. w ankietowanych zakładach ceny skupu buhajów w klasie R wyniosły maksymalnie 22,10 zł/kg (średnio 20,53 zł/kg), zaś w klasie O górna stawka wynosi 21,10 zł/kg (średnio 20,03 zł/kg). Ceny byków skupowanych na żywą wagę dochodzą do 13,00 zł/kg (średnio 12,06 zł).

Ceny oferowane za jałówki w rozliczeniu poubojowym w klasie R zatrzymują się obecnie na poziomie 22,10 zł/kg (średnio 21,10 zł/kg), a w klasie O 21,10 zł/kg (średnio 20,40 zł/kg). Za jałówki sprzedawane na wagę żywą producenci mogą obecnie otrzymać do 11,00 zł/kg (średnio 10,96 zł/kg).

Krowy w rozliczeniu poubojowym obecnie wyceniane są maksymalnie na 20,80 zł/kg (średnio 19,50 zł/kg). Z kolei sprzedając na żywą wagę, można maksymalnie otrzymać do 9,50 zł/kg (średnio 9,08 zł/kg) (ceny netto).