Według danych GUS, średnia cena skupu mleka w Polsce w kwietniu 2020 r. wyniosła 132,89 zł/hl. Ceny oferowane producentom przez mleczarnie za surowiec w poprzednim miesiącu spadły o 2,9 proc. w stosunku do tych, jakie podmioty skupowe wypłacały w marcu 2020 r. Cena z kwietnia tego roku jest również niższa o 2,2 proc. od tej, jaką mleczarnie oferowały rolnikom w analogicznym okresie 2019 r.

Ceny mleka spadają od początku bieżącego roku, z drobną przerwą w lutym, gdzie cena minimalnie wzrosła (+ 0,1 proc.). Rozpatrując ostatnie 12 miesięcy, najwyższą cenę mleka odnotowano w grudniu ubiegłego roku, która wynosiła 139,73 zł/hl.

Najwyższą cenę mleka w marcu br. odnotowano w województwach:
• podlaskim – 139,75 zł/hl
• dolnośląskim – 136,74 zł/hl
• warmińsko-mazurskim – 136,35 zł/hl

Najniższe stawki wypłacano zaś w województwach:
• małopolskim – 124,76 zł/hl
• łódzkim – 125,72 zł/hl
• pomorskim – 126,02 zł/hl

Ponownie woj. podlaskie wróciło na pierwsze miejsce pod względem ceny oferowanej producentom za mleko (139,75 zł/hl). Najniższe stawki nadal wypłacane są rolnikom z Małopolski (124,76 zł/hl). Różnica wynosi około 15 zł/hl, a więc mniej niż w poprzednich miesiącach, kiedy wartość ta przekraczała 20 zł/hl.

Branża duże nadzieje wiąże z uruchomionym w ostatnim czasie mechanizmem interwencyjnym, polegającym na dopłatach do prywatnego przechowywania niektórych produktów mleczarskich. W założeniach działanie to miało zdjąć z rynku nadwyżkę produkcji i zabezpieczyć przed dalszym spadkiem cen mleka.