Według danych GUS średnia cena skupu mleka w Polsce w czerwcu 2017 r. wyniosła 133,01 zł/hl. Czerwcowe stawki wypłacane producentom za surowiec były wyższe o 1,1 proc. od tych jakie mleczarnie oferowały w ubiegłym miesiącu i o 33 proc. wyższa od tej, jaką zakłady wypłacały rolnikom w analogicznym okresie 2016 r.

Najwyższą cenę odnotowano w województwach:
• Podlaskim – 140,51 zł/hl
• Warmińsko - mazurskim – 137,93 zł/hl
• Lubelskim – 134,28 zł/hl

Najniższe stawki wypłacano w województwach:
• Małopolskim – 112,60 zł/hl
• Łódzkim – 122,09 zł/hl
• Świętokrzyskim – 123,31 zł/hl

Od początku 2017 r. cena mleka w skupie utrzymuje się na dość stałym poziomie oscylującym wokół stawki 1,30 zł/l. Przy obecnym poziomie kosztów produkcji jest to dość zadowalająca cena. W niektórych krajach Europy Zachodniej szacuje się, że koszty produkcji przekraczają nawet 40 euro centów za litr, co oznacza produkcję poniżej kosztów przy uzyskiwanych średnio cenach na poziomie ok. 33 euro centy/l.