Według badań przeprowadzonych przez Danish Dairy Association, w 2020 r. na gospodarstwach  mlecznych przebywało średnio 210 krów. To o jedenaście sztuk więcej niż przy ostatniej inwentaryzacji w 2019 roku. W ciągu dekady średnie pogłowie bydła mlecznego w gospodarstwie wzrosła o 75 krów.

Według Danish Dairy Association, lokalni hodowcy bydła mlecznego pokonali w zeszłym roku kolejną barierę. Roczna dostawa mleka do wszystkich gospodarstw po raz pierwszy przekroczyła próg 2,0 mln kg. Przy łącznej ilości 2,106 mln kg ubiegłoroczny wynik został przekroczony o 123 000 kg. Podczas gdy wielkość dostaw nadal rosła, coraz więcej hodowców bydła mlecznego zamykało swoje obory na zawsze.

Jak pokazuje raport stowarzyszenia mleczarskiego, liczba producentów mleka w latach 2010-2020 spadła z 4258 do 2691 gospodarstw. Zmiana strukturalna była szczególnie wyraźna wśród małych producentów o maksymalnej wielkości dostaw 250 000 kg. Ich liczba w analizowanym okresie zmniejszyła się o dwie trzecie 152 firm. Z drugiej strony nastąpił dalszy wzrost wśród dużych gospodarstw, które dostarczają ponad 5,0 mln kg mleka rocznie. Ich liczba w latach 2010-2020 wzrosła z 20 do 184 firm.