To o 1,3 proc. mniej niż rok wcześniej i jednocześnie mniej niż kiedykolwiek od początku oficjalnej inwentaryzacji. Według władz pogłowie bydła w ciągu 20 lat zmniejszyło się o jedną piątą.

Jak wynika również z oficjalnych danych, duńscy w 1971 r., czyli w roku przystąpienia skandynawskiego kraju do UE rolnicy hodowali łącznie 2,68 mln sztuk bydła. W ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat prawie połowa pogłowia zniknęła.

Szukasz artykułów potrzebnych w produkcji bydła? Sprawdź oferty na portalu Giełda Rolna! 

Zmniejszenie pogłowia w ubiegłym roku objęło prawie wszystkie kategorie bydła, przy czym u byków odnotowały największy spadek o 4,6 proc. do 218,45 sztuk.

W końcu roku w oborach pozostawało jeszcze 634.874 krów, co oznacza spadek o 1,7 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.