Wzrost dostaw mleka zmniejszył się w czwartym kwartale 2018 roku, choć nadal wynosił prawie 1,550 mln ton, czyli o 1,8 proc. wyższa niż w analogicznym okresie 2017 r.

W raportowanym IV kwartale ub. r. statystycy odnotowali też znacznie większy wzrost, bo o prawie 19 proc. produkcji mleka ekologicznego. Stanowiło to 12 proc. całkowitej duńskiej produkcji mleka w ostatnim kwartale ubiegłego roku, co również stanowi nowy rekord. Duży wzrost produkcji mleka ekologicznego jest wyjaśniony przez urząd statystyczny niezwykle wysokimi wskaźnikami konwersji na ekologiczną produkcję mleka.

Ogólny wzrost produkcji mleczarskiej w Danii jest przypisywany głównie ze względu na stale rosnącą wydajność krów mlecznych. Średnia wydajność mleczna osiągnęła prawie 10 tys. kg na krowę rocznie. Duńskie krowy są nie tylko na czele w UE, ale również przewyższają średnią wszystkich państw członkowskich o około 3 kg.