Firma spodziewa się zredukować emisję metanu o 1,2 miliona ton ekwiwalentu dwutlenku węgla do 2030 r. Ten ambitny plan opiera się na postępach jakie firma poczyniła w ostatnich latach, zmniejszając emisję metanu o ok. 14 proc. w latach 2018-2020.

Redukcja emisji metanu przyniesie natychmiastowe korzyści dla klimatu

Według Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC), który jest organem ONZ zajmującym się oceną nauki związanej ze zmianami klimatycznymi, redukcja emisji metanu przyniesie natychmiastowe korzyści dla klimatu, których nie można osiągnąć dzięki redukcji dwutlenku węgla.

Produkcja mleka stanowi około 8 proc. całkowitej emisji metanu spowodowanej przez człowieka, w ramach działalności rolniczej i hodowlanej, która odpowiada za około 40 proc. światowych emisji metanu, jak podkreśla Danone.

Wdrożenia regeneracyjnych praktyk mleczarskich

Firma będzie odgrywać swoją rolę w ograniczaniu emisji metanu, koncentrując się m.in. na współpracy z rolnikami w celu wdrożenia regeneracyjnych praktyk mleczarskich. Ponadto firma pragnie skupić się na współpracy i partnerstwie z zainteresowanymi stronami, rządami i Funduszem Ochrony Środowiska w celu skalowania innowacji, raportowania i finansowania. Danone planuje również współpracę z rządami w celu poprawy polityki i sprawozdawczości dotyczącej metanu, a także finansowania badań i wspierania rolników w przechodzeniu na regeneracyjne praktyki mleczarskie.

Dzięki ogłoszeniu wspomnianego planu Danone jest pierwszą firmą spożywczą, która wyznaczyła cel redukcji metanu i dostosowała się do ambicji globalnej deklaracji dotyczącej metanu (Global Methane Pledge), ogłoszonej podczas COP26.