W dniu 04 września 2012 r. w Brześciu Kujawskim odbyła się IV Szkoła Zakiszania. Organizatorzy – AdiFeed i Lallemand Animal Nutrition oprócz części teoretycznej zadbali również o przeprowadzenie części praktycznej w Fermie Jarantowice OHZ Osięciny.

Podczas wykładów poruszane były zagadnienia redukcji kosztów produkcji mleka pod hasłem „drożej czyli taniej” . W tej części prelegentem był dr inż. Zbigniew Lach z OHZ Osięciny. Z kolei Pierre Pichon z Lallemand Animal Nutrition, Francja wygłosił wykład na temat „Wpływu jakości pasz objętościowych na zdrowotność stada”.

W Doniesieniach, dr inż. Krzysztof Białoń z AdiFeed przedstawił założenia i wstępne podsumowanie wyników przeprowadzonej analizy jakości kiszonek z kukurydzy w ponad 100 gospodarstwach Warmii i Podlasia niespełna miesiąc temu. W tej samej części spotkania Mariusz Koczara z Limagrain przedstawił różnicę w strawności włókna odmian uprawianych typowo na ziarno i kiszonkę.

Poniżej zdjęcia, w większości z części praktycznej pokazujące niektóre istotne elementy „dbania o kiszonkę”.