Deficyt cholesterolu (CDH, HCD) jest chorobą genetyczną odpowiadającą za upadki cieląt w pierwszych miesiącach życia.

Jak informuje zespół Laboratorium Genetyki Bydła PFHBiPM, deficyt cholesterolu po raz pierwszy został opisany jako nowa wada genetyczna u bydła holsztyńskiego w roku 2015 w Niemczech. Analiza populacji wykazała, że źródłem mutacji jest urodzony w 1991 roku północnoamerykański buhaj Maughlin Storm. Był on, jak również jego potomstwo, intensywnie wykorzystywany, co spowodowało rozpowszechnienie mutacji w obrębie praktycznie każdej populacji bydła rasy holsztyńskiej na całym świecie.

CDH dziedziczy się autosomalnie recesywnie, a zatem występuję tylko u zwierząt, które odziedziczyły dwa wadliwe warianty genu od obojga rodziców. Jak zaznaczają eksperci z PFHBiPM, do tej pory uważano, że nosiciele nie wykazują objawów choroby, jednak pojawiają się badania informujące o zaobserwowaniu symptomów u nosicieli. Zgodnie z wynikami przytoczonego badania nosiciele mogą wykazywać objawy choroby, choć nie powodują one upadków zwierząt a jedynie zmniejszają wydajność stada.

Jak tłumaczy zespół Laboratorium Genetyki Bydła, przyczyną choroby jest powstawanie wadliwego białka APOB, które jako element lipoprotein jest odpowiedzialne za wiązanie lipidów. Dysfunkcja APOB wywołuje zaburzenia w metabolizmie lipidów, syntezie cholesterolu, biosyntezie steroidów i funkcjonowaniu błon plazmatycznych, co w konsekwencji objawia się spowolnieniem wzrostu i obniżeniem zdrowotności. Ponadto choroba ta wiąże się z nieprawidłowym wchłanianiem witamin rozpuszczalnych w tłuszczach.

Jak podkreśla PFHBiPM, markerem dla CDH jest wyraźna hipercholesterolemia, możliwa do wykrycia poprzez analizę biochemiczną krwi cieląt.

Choroba ta jest schorzeniem nieuleczalnym, a dotknięte nią zwierzęta padają w wieku od 3 tygodni do 6 miesięcy. Objawy choroby to przede wszystkim przewlekła, nieuleczalna biegunka oraz niedowaga będąca konsekwencją braku apetytu, jak tłumaczą eksperci z PFHBiPM dodając, że częstymi powikłaniami przy CDH są zapalenie płuc i ich obrzęk. Leczenie objawowe nie przynosi oczekiwanych rezultatów.

Jak wskazuje PFHBiPM, w celu ochrony hodowcy przed dodatkowymi kosztami opieki weterynaryjnej oraz stratami związanymi z upadkami cieląt Laboratorium Genetyki Bydła z/s w Parzniewie oferuje badania genetyczne pozwalające na wykrycie zwierząt chorych na CDH i nosicieli już na wczesnym etapie życia.