System wolnostanowiskowego utrzymania bydła stawia zwierzętom pewne wymagania, których spełnienie jest konieczne ze względów bezpieczeństwa. Jednym z takich wymogów jest brak posiadania rogów. Warunek ten jest konieczny dla zapewnienia bezpieczeństwa zarówno samym zwierzętom, jak i pracującej przy nich obsłudze. Obustronne bezpieczeństwo jest główną przyczyną wykonywania zabiegu dekornizacji.

Dekornizacja najłatwiejsza u cieląt

Najmniej inwazyjnym terminem pozbawiania bydła rogów jest usuwanie ich zawiązków u cieląt. Wówczas zabieg ten w minimalny sposób narusza zasady dobrostanu zwierząt. Zabieg najlepiej wykonywać w wieku 3 - 8 tygodni, jednak optymalny okres to wiek 2 - 3 tygodni, kiedy zawiązki rogów nie są jeszcze zrośnięte z wyrostkiem kości czołowej. Zawiązki są wówczas wyczuwalne pod skórą i dają się przemieszczać.

Wśród dostępnych sposobów dekornizacji można wyróżnić metodę: termiczną, chemiczną oraz chirurgiczną. Niezależnie od wybranej metody, prawidłowo usunięte rogi nie powinny odrosnąć do końca życia zwierzęcia.

...ale możliwa także u bydła dorosłego

Jeśli z jakichś względów nie została przeprowadzona dekornizacja u cielęcia lub zostały zakupione zwierzęta posiadające rogi, zabieg ten można również wykonać u bydła dorosłego. Zaleca się, aby dekornizację u dorosłego bydła przeprowadzać od późnej jesieni do wczesnej wiosny, czyli w okresie, kiedy nie ma owadów latających. Zabieg ten można wykonać na dwa sposoby.

Pierwszą metodę stosują hodowcy, którzy chcą usunąć rogi natychmiastowo. Często wynika to ze względów bezpieczeństwa, np. w przypadku agresywnych zwierząt. Zwierzę należy przygotować do zabiegu poprzez nałożenie na podstawy rogów opasek uciskowych na czas ok. 24 godzin. Dzięki temu ograniczone zostanie krwawienie podczas dekornizacji.

Następnie, po znieczuleniu miejscowym i unieruchomieniu głowy usuwa się rogi w odległości ok. 1 - 1,5 cm od podstawy rogu. Najczęściej używanym do tego celu narzędziem jest stalowa linka.

Druga metoda polega na założeniu opasek uciskowych na podstawy rogów, które muszą pozostać przez okres 2 - 3 miesięcy. Po upływie tego czasu, w wyniku stopniowej martwicy, rogi powinny odpaść same. Metoda ta nie gwarantuje jednak stuprocentowej skuteczności i czasem kończy się niepowodzeniem. Jest to spowodowane możliwością zrzucenia przez krowę gumek uciskowych w wyniku ocierania się o elementy wyposażenia budynku.