Usuwanie zawiązków rogów wykonuje się w celu ograniczenia urazów w stadzie bydła, ograniczenie strat związanych z uszkodzeniem tusz wołowych, zmniejszeniem minimalnej szerokości dostępu zwierzęcia do stołu paszowego, a przede wszystkim zmniejszeniem zagrożenia urazów u osób obsługujących zwierzęta, szczególnie w wolnostanowiskowych systemach produkcji.

Dekornizacja ma więc wymiar ekonomiczny i powoduje dwukrotne zmniejszenie uszkodzeń tusz w zakładzie mięsnym. Najbezpieczniejszym terminem wykonania zabiegu jest okres do 8 tygodnia życia cielęcia. Wynika to z faktu ograniczenia wystąpienia infekcji spowodowanych otwarciem zatoki czołowej.

W praktyce wykorzystywane są trzy metody dekornizacji termiczna, chemiczna i mechaniczna. Z punktu widzenia dobrostanu cieląt niezależnie od metody wskazane jest przeprowadzenie miejscowego znieczulenia. Najbardziej popularną metodą jest metoda termiczna, której zawiązki rogów usuwa się za pomocą dekornizatora gazowego lub elektrycznego.

Po nagrzaniu urządzenia należy przyłożyć je tak aby obejmował róg zwierzęcia, a następnie lekko przycisnąć wykonując ruchy rotacyjne nadgarstkiem, jednak nie dłużej niż 10-15 sekund. Dekornizacja jest ukończona gdy pojawi się wokół podstawy rogu pierścień barwy miedzianej.

Po 4-6 tygodniach zawiązek roku powinien odpaść samoistnie. Nieprawidłowo wykonany zabieg dekornizacji termicznej może skutkować pozostania i wzrostu części rogu.