Usunięcie rogów wykonuje się najczęściej u cieląt w wieku ok. 2 – 3 tygodni, lecz można również wykonać ten zabieg zarówno u zwierząt do 14 dnia życia jak i u krów dorosłych.

Metody dekornizacji cieląt są trzy: chemiczna, termiczna, chirurgiczna. Metoda chemiczna polega na smarowaniu zawiązków rogów specjalną maścią lub przyłożeniem nasączonych wacików, po pewnym czasie zawiązki wypalone, wypadają samoczynnie. Innym sposobem jest użycie elektrycznego lub gazowego żegadła, którymi zawiązki są wypalane. Ostatnią metodą jest metoda chirurgiczna, którą powinien wykonać lekarz weterynarii. Do tej metody używa się specjalnego noża tzw. nóż Robertsa. Jest to metoda najbardziej krwawa, ale zarazem najszybsza i najmniej bolesna.

Rogi dorosłemu bydłu usuwane są za pomocą dwóch metod. Obie polegają na odcięciu dopływu krwi do rogu, do czego używane są gumowe opaski. W pierwszym przypadku zakłada się opaski jak najbliżej podstawy rogu, a te odpadają same po upływie 2 – 3 miesięcy. Inną metodą jest założenie opaski u nasady rogów, tym samym odcinając dopływ krwi, co umożliwi ich obcięcie przy użyciu specjalnej linki po upływie ok. 24 godzin.

Dekornizację wykonuje się przede wszystkim ze względu bezpieczeństwa zwierząt, ale również ze względu na bezpieczeństwo podczas rutynowej ich obsługi przez człowieka. Jest to zalecane zwłaszcza w oborach wolnostanowiskowych w których może dochodzić do walk między poszczególnymi zwierzętami, przy ograniczonym ruchu.

W obiektach wolnostanowiskowych narażone na działanie rogów krów jest również wyposażenie. Ze względu na wysoką cenę większości elementów wyposażenia, zwłaszcza na halach udojowych oraz ryzyko jego uszkodzenia w takich oborach powinny być utrzymywane zwierzęta bez rogów co pozwoli na bezpieczne i dłuższe użytkowanie sprzętu.

Tak samo na pewne ograniczenia i jednocześnie zagrożenia, związane z przegrodami i innymi elementami wyposażenia, narażone są zwierzęta, które ocierając się lub uderzając w nie mogą uszkodzić swoje ciało przez np. wyłamanie rogu (na zdjęciu).