Organizatorem imprezy byli: Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie – Oddział w Siedlcach, Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Łowiczu, Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Warszawie oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach.

Oficjalnego otwarcia imprezy dokonali minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki wraz z Wojciechem Kudelskim – prezydentem Siedlec oraz dyrektorem MODR Sylwestrem Grotkowskim.

a.jpg

Opis: Superczempionka wystawy z hodowcą

Zwyciężczynią w kategorii krów w II laktacji została Murzynka 13 PL005112229370 Krzysztofa Sobiczewskiego z Rzążewa. Sędzia uzasadniając swój wybór podkreślił, że sztuka ta wyróżniała się na tle swoich konkurentek m.in. bardzo dobrą budowę wymienia, a w szczególności wysokim zawieszeniem tylnym. Na pozycji drugiej znalazła się krowa Rianne 1 PL005125570162 z hodowli Marka Szaniawskiego z Wólki Soseńskiej, drugi tytuł wiceczempiona przypadł Krasuli 12 PL005016350384 prezentowanej przez Darka Jasińskiego z Tarcz.
Najbardziej wyrównaną grupę pod względem typu i budowy według sędziego stanowiły krowy pierwiastki. Łącznie ocenie poddano 13 sztuk. Tytuł czempiona otrzymała krowa Walencja PL005176127896 Dariusza Nasiłowskiego ze Skwierczyna Dworu. Krowa Alma PL005177240747 Mariusza Zawistowskiego z Godlewa Milewek – wiceczempion w tej kategorii wyróżniała się szlachetną budową ciała. Drugiego wiceczempiona otrzymała Ła-Ba 45 PL005123295913 Jacka Strusa z Józina.

Ostatnią i najliczniejszą grupę stanowiły jałowice cielne. Zaprezentowano do oceny 21 sztuk. Tytuł czempiona w tej kategorii wystawowej przypadł już wcześniej uhonorowanemu hodowcy Dariuszowi Nasiłowskiemu ze Skwierczyna Dworu za jałowicę Lea 80 PL005145260753. Dwie kolejne jałowice otrzymały tytuły wiceczempionów: Centka 98 PL005180062428 Jacka Mieczkowskiego z Koloni Petrykoz oraz Natalia 2 PL005144138879 Elżbiety Świeżak z Poszewki.

Najwięcej emocji wśród publiczności wzbudził wybór superczempiona wystawy. Wybór nie należał do łatwych, ponieważ wszystkie kandydujące o ten tytuł zwierzęta równie pięknie prezentowały się na ringu. Ostatecznie tytuł honorowy superczempiona V RWZW w Siedlcach otrzymała krowa pierwiastka Walencja PL005176127896 Dariusza Nasiłowskiego ze Skwierczyna Dworu.

Należy dodać, że tegoroczny konkurs był na wysokim poziomie. Wszystkie prezentowane zwierzęta były dobrze przygotowane do pokazu pod względem pielęgnacyjnym i nauczone prawidłowego poruszania się na ringu.
Jak co roku dużą popularnością cieszył się konkurs na najlepiej oprowadzane cielę. Konkurs zgromadził rzeszę publiczności wokół ringu. Komisja sędziowska oceniła 11 cieliczek rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej, zwracając szczególną uwagę na zachowanie cieląt w czasie konkursu, sposób oprowadzania przez dzieci, pielęgnację, prawidłowość odchowu oraz prawidłowość typu i budowy.
Nie zawiedli organizatorzy, władze lokalne i sponsorzy, którzy ufundowali uczestnikom i zwycięzcom szereg nagród i upominków.

Podsumowując, mimo nienajlepszej pogody imprezę można zaliczyć do udanych. Zwiedzających nie zabrakło i każdy mógł znaleźć dla siebie coś interesującego. Oprócz licznych stoisk firm zaopatrujących rolników w środki produkcji, producentów rolnych, przetwórców i firm doradczych, można było również skosztować na miejscu regionalnych specjałów, obejrzeć występy zespołów ludowych i artystycznych czy wziąć udział w licznych konkursach.

Źródło: farmer.pl