Dezynfekcja strzyków jest podstawą produkcji mleka o najwyższej jakości i higienie, przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka wystąpień zapalenia wymienia.

Istnieje wiele opcji wyboru produktów do dezynfekcji strzyków, które różnią się substancjami czy ich stężeniem oraz formulacją. I choć nie ma odpowiedzi co do najlepszego produktu, to jest wiele pytań które należałoby zadać przy wyborze najlepszego dezynfektanta dla konkretnego stada krów mlecznych.

Ostatecznie, niezależnie od tego jakim środkiem wykonujemy dezynfekcję, najważniejsze w uzyskaniu jak najlepszego efektu tej czynności, jest pewność, że wykonujesz to poprawnie dla każdej krowy po każdym doju.

Lekarze weterynarii zarówno w Polsce jak i w wielu innych krajach często podkreślają w swoich wystąpieniach, że najlepszym środkiem dezynfekcyjnym do strzyków jest ten który jest stosowany przez 365 dni w roku, na każdy strzyk, przy każdym udoju i u wszystkich krów dojnych.

Przygotowanie strzyków do doju oraz ich dezynfekcja pomagają usunąć zabrudzenia i bakterie oraz zmniejszają ryzyko wystąpienia mastitis. Dodatkowo czynności te pomagają w utrzymaniu dobrej kondycji strzyków oraz stymulują oddawanie mleka.

Dezynfekcja strzyków przed dojem kierowana jest głównie w celu zmniejszenia występowania mastitis powodowanego przez bakterie środowiskowe pochodzące np. ze ściółki, gleby czy obornika, czyli przeciw patogenom takim jak: Streptococcus uberis czy E. coli.

Z kolei dipping poudojowy ma na celu ograniczenie ekspansji patogenów chorobotwórczych takich jak np. Staphylococcus aureus.

Choć w wielu stadach krów mlecznych nie jest stosowana dezynfekcja przed dojem, a stada te osiągają wysoką jakość mleka to dezynfekcja przedudojowa wciąż ma do odegrania ważną rolę w wielu gospodarstwach.
Każdy rolnik chcący wyprodukować mleko o najwyższej jakości, przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka wystąpienia mastitis wywołanego przez patogeny środowiskowe powinien rozpatrzeć dezynfekcję strzyków przed dojem.