6 lipca br. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych.

Początkowo wsparcie finansowe w przypadku produkcji związanej z chowem bydła, miało stanowić rekompensatę zakupu czystorasowych jałówek i buhajów mięsnych. Ze względu na niewykorzystane środki wsparciem został objęty również zakup jałowic ras mlecznych w kwocie:

• 1000 zł – do jałówki hodowlanej rasy mlecznej mającej w dniu zakupu powyżej 3 miesięcy i nie więcej niż 6 miesięcy;
• 1500 zł – do jałówki hodowlanej rasy mlecznej mającej w dniu zakupu powyżej 6 miesięcy i nie więcej niż 12 miesięcy;
• 2000 zł – do jałówki hodowlanej rasy mlecznej mającej w dniu zakupu powyżej 12 miesięcy i nie więcej niż 18 miesięcy;
• 3000 zł – do jałówki hodowlanej rasy mlecznej mającej w dniu zakupu powyżej 18 miesięcy i nie więcej niż 24 miesiące.

Jak wynika z rozporządzenia, jeśli zostaną wolne środki, rekompensaty zostaną przyznane do określonej ilości wyprodukowanego mleka w wysokości maksymalnie 0,61 gr do 1 kg mleka. Pomoc ma obejmować producentów mleka, którzy w okresie od dnia 1 lutego 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r. dostarczyli podmiotom skupującym mleko w ilości mniejszej niż w okresie od dnia 1 lutego 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r.

Wsparcie finansowe będzie dotyczyło liczby kilogramów mleka stanowiącej różnicę między liczbą kilogramów mleka sprzedanych przez producenta mleka podmiotom skupującym mleko w okresie od dnia 1 lutego 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r. a liczbą kilogramów mleka sprzedanych podmiotom skupującym mleko w okresie od dnia 1 lutego 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r.