– Za jeden z najważniejszych czynników decydujących o zdrowiu i przeżywalności nowo narodzonych cieląt uznaje się wczesne spożycie odpowiedniej ilości wysokiej jakości siary. Siara wodnista, krwawa oraz pochodząca od krów z mastits nie nadaje się do odpoju cieląt. Problemem może być również niedostateczna ilość lub brak siary. Na wypadek takich okoliczności warto przygotować bank siary – tłumaczy Elżbieta Kordalska-Cichocka, specjalistka ds. doradztwa w PFHBiPM. – W ‘banku’ warto jednak przechowywać tylko dobrej jakości siarę, tj. zawierającą w 1litrze minimum 50g immunoglobuliny G (IgG), najlepiej od krów wieloródek – dodaje.

Ocena jakości siary

Do oceny jakości siary można wykorzystać kolostrymetr lub refraktometr. Pierwszy z nich szacuje jakość siary poprzez pomiar jej ciężaru właściwego, a wynik ponad 1,050 wskazuje na zawartość powyżej 50g IgG/l (siara dobrej jakości), jak podkreśla Kordalska-Cichocka.

– Należy jednak pamiętać, że na odczyt kolostrymetru wpływają np. zawartość tłuszczu i temperatura siary. Mniej podany na wpływ tych czynników jest refraktometr, który poziom IgG w siarze szacuje na podstawie procentowej zawartości ciał stałych w roztworze – dodaje nasza rozmówczyni.

Przechowywanie siary

Siarę można przechowywać w lodówce lub zamrozić. W pierwszym przypadku zachowuje ona swoją wartość przez ok. 5 dni, o ile została schłodzona w godzinę po pobraniu. Mrożenie zdecydowanie wydłuża ten okres, nawet do 6 miesięcy, jak zaznacza Kordalska-Cichocka.

– Schłodzenie siary tuż po pobraniu jest ważne ze względu na szybkie namnażanie się w niej bakterii chorobotwórczych. Ograniczenie tego procesu możliwe jest jednak nie tylko dzięki obniżeniu temperatury. Innymi sposobami są dodatek konserwantu, np. sorbinianu potasu, lub pasteryzacja w 60°C przez 60 minut – tłumaczy nasza rozmówczyni. – Siarę należy przechowywać w szczelnie zamykanych pojemnikach o pojemności do 1 litra. Najlepiej korzystać z płaskich pojemników - ich duża powierzchnia skraca czas schładzania oraz późniejszego rozmrażania siary. Na rynku dostępne są np. specjalne woreczki do przechowywania siary. Na opakowaniu należy umieścić datę pobrania oraz numer krowy dawczyni – dodaje.

Kordalska-Cichocka zwraca uwagę, że równie ważne jak prawidłowe przechowywanie siary jest późniejsze przygotowanie jej do podania cielęciu.

– Siarę należy ogrzać w kąpieli wodnej do 38–40°C. Nie można jednak w tym celu wykorzystać gorącej wody, gdyż szybkie rozgrzewanie siary w wysokiej temperaturze niszczy znaczną część znajdujących się w niej przeciwciał, a idea banku siary traci swój sens – podkreśla nasza rozmówczyni.