Schorzeniom oczu często towarzyszy światłowstręt. Objawia się poprzez częste zamykanie powiek podczas ekspozycji na światło, np. w jasny dzień na zewnątrz. Zwierzęta z powodu dyskomfortu nie chcą pobierać paszy oraz wykazywać typowych zachowań, jak np. obskakiwanie samic w rui. W skrajnych wypadkach zwierzęta mogą nie chcieć wychodzić na zewnątrz.

NASILONE WYSTĘPOWANIE

Problemy z oczami najczęściej pojawiają się latem oraz na przełomie lata i jesieni. Jest to związane z nasiloną ekspozycją na promieniowanie UV w tym okresie oraz inwazją much. Promieniowanie UV jest absorbowane przez rogówkę, a w przypadku zbyt dużego wystawienia na ten czynnik powoduje uszkodzenia tkanki. Przerwanie ciągłości rogówki otwiera wejście dla chorobotwórczych bakterii. Na negatywny wpływ promieniowania UV narażone są szczególnie zwierzęta o słabej pigmentacji w okolicach oczu. Muchy sprzyjają pojawieniu się schorzeń oczu, ponieważ są wektorem chorobotwórczych mikroorganizmów. Ich nasilone występowanie przyspiesza rozprzestrzenianie s ię zakażenia.

PRZYCZYNY

Lista czynników wywołujących problemy z oczami jest dość długa. Znajdują się na niej zarówno bakterie: Moraxella boeisseria sp., Mycoplasma, jak i wirusy BHV-1. Oczy mogą być atakowane również przez drobnoustroje z rodziny Chlamydiaceae oraz pasożytniczymi nicieniami Thelazia. Do powyższej listy warto dodać choroby zakaźne, w przypadku których zapalenie spojówki bądź rogówki jest tylko jednym z objawów. Zaliczamy do nich: IBR, BVDV, głowicę oraz wirusy układu oddechowego, takie jak np. adenowirusy. Oprócz czynników zakaźnych, problemy z oczami mogą być wywołane przez silną ekspozycję na promienie UV, zapylenie (pochodzące np. z paszy bądź ściółki) oraz urazy mechaniczne (ostre źdźbła trawy itp.)

PODSUMOWANIE

Bardzo ważna jest szybka reakcja na pierwsze objawy problemów z oczami. Nieleczone schorzenie może prowadzić do wystąpienia zmian w obrębie aparatu wzroku, których nie da się już cofnąć. Może dojść np. do powstania wrzodów rogówki, a w skrajnych przypadkach ślepoty. Co warte podkreślenia, problemy z oczami mogą być objawem groźnych chorób zakaźnych, jak i porażeń wywołanych przez pasożyty. Nie powinniśmy przystępować do leczenie na własną rękę bez diagnozy poprzedzonej badaniem. Po zauważeniu niepokojących objawów należy wezwać lekarza weterynarii, który oceni, jak bardzo zaawansowane są zmiany patologiczne oczu oraz jaki sposób leczenia będzie najlepszy.