Zakup zwierząt i wprowadzenie ich do stada jest bardzo częstą praktyką podczas zwiększania skali produkcji. Do zakupów zwierząt należy podchodzić z ogromną rozwagą, gdyż choroby jakie możemy wprowadzić do stada nie są jedynym zagrożeniem.

W stadach w których brakuje jałowic remontowych – zwykle jest to spowodowane występowaniem w nich problemów. Do najczęstszych można zaliczyć szeroko pojęty brak przystosowania do utrzymania zwierząt o bardzo wysokim potencjale (w tym żywienie, utrzymanie). W gospodarstwach rozwijających produkcję, co związane jest zwykle z budową nowej obory, sam fakt konieczności zakupu jest powiązany z dynamiką rozwoju i jej skalą, a uniknięcie zakupu zwierząt często jest niemalże niemożliwe.

W takich przypadkach należy się zastanowić – czy kupić jałowicę cielną czy może krowę pierwiastkę? W tym zakresie oferta firm zajmujących się sprzedażą zwierząt jest bardzo szeroka – zwłaszcza jeśli mówimy o zagranicznym materiale hodowlanym, najczęściej z Danii, Holandii, Niemiec i Czech.

Dlaczego hodowcy z zachodu sprzedają krowy pierwiastki? Przede wszystkim jest to związane z założeniami tamtejszych hodowli. Jeśli po pierwszym porodzie krowa nie uzyskuje założonej produkcyjności (poniżej średniej stada) – sztuka taka może być wybrakowana i przeznaczona do dalszej hodowli. Zazwyczaj, przeglądając ofertę można znaleźć informacje dotyczące produkcyjności zwierząt, spośród których można wybrać sztuki do własnego stada. Produkcyjność tych zwierząt jest zazwyczaj gwarantowana – można znaleźć wzmianki brzmiące: produkcyjność na poziomie 25 – 35 kg mleka dziennie.

Dlaczego zatem zakup pierwiastki jest lepszym rozwiązaniem niż zakup jałowicy? W przypadku powiększenia skali produkcji, związanego z zasiedlaniem nowej obory, której budowa bardzo często wymaga oparcia się o różnego rodzaju linie kredytowe, ważne jest, aby produkcja mleka rozpoczęła się możliwie najszybciej – tym samym uzyskując szybki zwrot kosztów inwestycji. Wprowadzone do stada krowy pierwiastki od pierwszego dnia rozpoczynają produkcję mleka, czyli przynoszą oczekiwany zwrot kosztów ich zakupu. Również amortyzacja budynku następuje znacznie szybciej – porównując to do wstawienia jałowic, które zazwyczaj można zakupić w 7-9 miesiącu cielności.

Wstawiając krowy pierwiastki, w pewnym stopniu można się również ustrzec różnego rodzaju powikłań związanych z pierwszym porodem. Zdarza się bowiem, że po kilkudniowym transporcie i radykalnej zmianie systemu utrzymania (z obory wolnostanowiskowej do obory uwięziowej) dochodzi do powikłań podczas porodu (poronienie, ciężki lub martwy poród). Wspomniana radykalna zmiana może być również powodem innych problemów związanych z przystosowaniem się jałówki do nowego systemu utrzymania – o czym pisaliśmy wcześniej.