Zdaniem dr Katarzyny Rzewuskiej, warto w stadzie dokonywać genotypowania wszystkich jałówek, aby uniknąć strat ekonomicznych. Na tej podstawie można przeprowadzić skuteczną selekcję samic, która decyduje o wynikach uzyskiwanych w stadzie.

Wybór jałówek rozpoczyna się od identyfikacji najlepszych i najgorszych sztuk, a następnie typowania tych, które stanowić będą materiał hodowlany na remont stada oraz tych, które zostaną przeznaczone na sprzedaż.

Jak mówiła dr Rzewuska, ocena genomowa w połączeniu z Indeksem Ekonomicznym umożliwia przewidywanie przyszłych zysków z laktacji i są podstawą podjęcia dobrej decyzji hodowlanej. Zdaniem prelegentki hodowca nie powinien sprzedawać jałówek niezgenotypowanych, bo można w ten sposób stracić zwierzęta o wyższej wartości hodowlanej od innych sztuk ze stada.

Jeżeli zwierzęta są zgenotypowane ich selekcja jest obecnie ułatwiona, gdyż sztuki takie będą zestawiane w ranking. Teraz dodatkowo wprowadzenie indeksu ekonomicznego będzie mówiło o wartości zwierzęcia wyrażonej w złotówkach. Dzięki temu podczas sprzedaży jałówek będzie można uzasadnić różnicę w cenie pomiędzy poszczególnymi sztukami. W ocenie dr Rzewuskiej, warto więcej zapłacić za jałówkę o wysokiej wartości Indeksu Ekonomicznego, gdyż pozwoli ona wypracować właścicielowi wyższy zysk.