Zarówno w okresie letnim jak i zimowym występują trudności z utrzymaniem odpowiedniego mikroklimatu w oborze. Głównym problemem jest nadmierna wilgotność powietrza zimą i zbyt wysoka temperatura latem. Takie warunki sprzyjają namnażaniu się patogenów, obecnych również w powietrzu znajdującym się w oborze.

Jakie są więc bezpieczne ilości drobnoustrojów, ile ich w ogóle jest? Zbadano to metodą liczenia koloni bakterii przy próbach opadowych w różnych miejscach:
- na świeżym powietrzu 100-1000 k/m3*
- czyste biuro 1000-2000 k/m3
- cielętnik 25 tys.- 3 mln k/m3
*k/m3 - ilość w m3 powstałych koloni bakterii na pożywce laboratoryjnej, zbieranej metodą opadową.

Aby sprawdzić jakość powietrza w swojej oborze można skorzystać z darmowego badania ogólnej ilości drobnoustrojów w powietrzu w budynku inwentarskim, jakie oferuje firma Huesker.

Przeprowadzenie tego rodzaju badania pozwoli określić, czy wentylacja działa prawidłowo, czy może jest za mała, lub źle dobrana i nie zapewnia równomiernej wymiany powietrza dla całego stada.

Badania rozpoczną się wiosną 2018 r., a dokładny termin będzie ustalany indywidualnie. Jedno badanie darmowe przysługuje gospodarstwom powyżej 50 szt. zwierząt z tej samej grupy (np. 50 krów mlecznych i więcej) dla województw: wielkopolskie, łódzkie i kujawsko-pomorskie. W przypadku innych województw lub mniejszych stad oferta będzie przygotowywana indywidualnie.